Coronavirus dashboard

Corona COVID-19

Het Coronavirus, COVID-19, houdt de wereld al enkele weken volledig in de ban. Diverse grafieken en rapporten zijn reeds online verschenen, maar ze staan meestal niet toe zelf te bepalen wat er getoond wordt. Bij Easydash hebben we daarom een Power BI dashboard gemaakt waarin je exact de laatste ontwikkelingen kunt volgen waarbij jij kan bepalen wat je wilt analyseren. Klik op een van de balken in de grafieken en gebruik de knoppen onderin om te tonen wat je wilt zien.
Dit dashboard wordt dagelijks ververst, dus bewaar deze link om altijd de laatste statistieken te zien.

(op een smartphone zie je in portraitmode een versimpelde versie, voor het volledige rapport draai je scherm of gebruik een tablet, laptop of pc)

De data is beschikbaar gesteld door John Hopkins University en maakt gebruik van de volgende databronnen: WHOCDCECDCNHCDXY1point3acresWorldometers.infoBNO,
De beschikbare data geeft niet de gehele situatie weer. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid veel meer mensen besmet, maar niet iedereen wordt getest. Test-beleid verschilt per land. Mensen welke hersteld zijn worden ook niet altijd correct gemeld. Zodoende blijft het altijd zaak niet blind te vertrouwen op de data welke aanwezig is.

 

Kunnen we je helpen met het maken van een interactief dashboard? Bij Easydash maken we gebruiksvriendelijke, op-maat-gemaakte Power BI dashboards. Neem contact met ons op voor meer informatie.